Regulamin funkcjonowania Centrum Logopedycznego ALPAKA


1. W konsultacjach i zajęciach terapeutycznych mogą brać udział wyłącznie dzieci i rodzice, którzy:

– nie prezentują objawów COVID-19,

– nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 w okresie 2 tygodni przed wyznaczonym terminem wizyty

– nie prezentują objawów aktywnej infekcji.

2. Opiekun dziecka jest zobowiązany do telefonicznego/mailowego poinformowania logopedy o wystąpieniu objawów infekcji u dziecka, kontakcie z osobą chorą na COVID-19 lub wykryciu ogniska rozprzestrzeniania się koronawirusa w placówce, do której uczęszcza dziecka lub w zakładzie pracy.

3. Bezpośrednio po wejściu do poczekalni centrum logopedycznego należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji. Wskazana jest również dezynfekcja dłoni dziecka.

4. Buty i odzież wierzchnią dziecka należy pozostawić w szatni.

5. Logopeda zobowiązany jest do dezynfekcji blatu stolika, krzeseł i klamek w gabinecie terapeutycznym każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej konsultacji/kolejnych zajęć. Między zajęciami logopeda wietrzy pomieszczenie.

6. Logopeda zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni bezpośrednio przez rozpoczęciem i po zakończeniu każdych zajęć.

7. Zajęcia terapeutyczne trwają 45 minut. Po zajęciach rodzic zostaje poinformowany o przebiegu sesji terapeutycznej oraz zapoznany z aktywnościami, które należy utrwalać w domu w ciągu kolejnych dni. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje, że czas zajęć zostaje wydłużony.

8. Opłaty za zajęcia reguluje cennik dostępny na stronie internetowej centrum.

9. Integralną częścią terapii jest regularne kontynuowanie sformułowanych zaleceń terapeutycznych w domu. W przypadku zauważalnego braku systematycznej pracy rodzica z dzieckiem według zaleceń terapeuty dopuszcza się możliwość rezygnacji logopedy z dalszej współpracy i prowadzenia terapii.

10. W przypadku odwołania wizyty dziecka (niezależnie od przyczyny) w przeddzień (po godz. 17:00) lub w dniu wizyty, rodzic ponosi 60% kosztów wizyty. Płatność na podstawie przesłanego rachunku, faktury w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe: PKO BP: 91 1020 4144 0000 6302 0279 1077. Zapis nie obowiązuje wyłącznie nagłych przypadków losowych, które mogą wystąpić sporadycznie w toku trwania terapii.


Dziękujemy za wyrozumiałość.

Centrum Logopedyczne ALPAKA