Regulamin funkcjonowania Centrum Logopedycznego ALPAKA ustanowiony w związku z COVID-19

 1. W konsultacjach i zajęciach terapeutycznych mogą brać udział wyłącznie dzieci i rodzice, którzy:
  • nie prezentują objawów COVID-19,
  • nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 w okresie 2 tygodni przed wyznaczonym terminem wizyty.
 2. Opiekun dziecka jest zobowiązany do telefonicznego/mailowego poinformowania logopedy o wystąpieniu objawów infekcji u dziecka, kontakcie z osobą chorą na COVID-19 lub wykryciu ogniska rozprzestrzeniania się koronawirusa w placówce, do której uczęszcza dziecka lub w zakładzie pracy.
 3. Bezpośrednio po wejściu do poczekalni centrum logopedycznego należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji. Wskazana jest również dezynfekcja dłoni dziecka.
 4. Buty i odzież wierzchnią dziecka należy pozostawić w szatni.
 5. Osoby przebywające na ternie centrum logopedycznego zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.
 6. Logopeda zobowiązany jest do dezynfekcji blatu stolika, krzeseł i klamek w gabinecie terapeutycznym każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej konsultacji/kolejnych zajęć. Między zajęciami logopeda wietrzy pomieszczenie.
 7. Logopeda zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni bezpośrednio przez rozpoczęciem i po zakończeniu każdych zajęć.
 8. Ze względu na specyfikę pracy logopeda prowadzi zajęcia w przyłbicy ochronnej. Na prośbę rodzica logopeda może założyć maseczkę ochronną.

Tylko wspólne działania mogą zapewnić Nam względne bezpieczeństwo.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Centrum Logopedyczne ALPAKA